| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/105/16 Rady Gminy Nur

z dnia 9 maja 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi: po stronie dochodów 11 375 477,03 zł,
w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 9 930 743,21 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 444 733,82 zł,

- po stronie wydatków 13 039 686,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 9 663 938,12 zł ,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 375 748,63 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań zleconych na 2016 rok zgodnie z załącznikami
Nr 3a i 3b do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt w wysokości 1 664 209,72 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi
z wolnych środków w wysokości 630 000,00 zł, nadwyżki w wysokości 271 209,72 zł oraz kredytami
i pożyczkami w wysokości 763 000,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w wysokości 1 951 209,72 zł oraz rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 287 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 763 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Nur


Marek Góral


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Gminy Nur
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Gminy Nur
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Gminy Nur
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Gminy Nur
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik3b.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Gminy Nur
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Gminy Nur
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Gminy Nur
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/105/16
Rady Gminy Nur
z dnia 9 maja 2016 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Sołtys

radca prawny, doktor nauk prawnych z dziedziny prawo pracy, trener, szkoleniowiec z zakresu prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »