| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 95/2011 Wójta Gminy w Brodach

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 222 ust. 4 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) W Ó J T G M I N Y W B R O D A C H u c h w a l a co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2011 dokonuje się następujących zmian w zakresie:
I. zadań zleconych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ............................... - 21.000,00 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, § 2010 o kwotę ....... - 21.000,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................. - 22.881,47 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, o kwotę .................. - 22.881,47 zł w tym: § 3030 o kwotę - 21.000,00 zł

§ 4210. o kwotę - 1.881,47 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ................................. - 1.881,47 zł w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, o kwotę ..................... - 1.881,47 zł w tym: § 4300 o kwotę - 1.176,00 zł

§ 4410. o kwotę - 705,47 zł
II. zadań własnych:

4. Zwiększa plan wydatków budżetowych o kwotę ............................. - 31.297 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę ......................................................................... - 3.200 zł w tym: § 4430 o kwotę - 1.000 zł

§ 4590. o kwotę - 1.500 zł

§ 4610. o kwotę - 700 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4170 o kwotę ............................................................. - 1.400 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4270 o kwotę ........................................... - 346 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ....................................... - 23.351 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę ........................................ - 17.787 zł w tym: § 4210 o kwotę - 1.700 zł

§ 4260. o kwotę - 9.500 zł

§ 4270. o kwotę - 1.309 zł

§ 4300. o kwotę - 4.418 zł

§ 4350. o kwotę - 200 zł

§ 4370. o kwotę - 600 zł

§ 4430. o kwotę - 60 zł rozdział 80110 - Gimnazja, o kwotę ........................................................ - 2.300 zł w tym: § 4210 o kwotę - 800 zł

§ 4240. o kwotę - 200 zł

§ 4260. o kwotę - 1.200 zł

§ 4350. o kwotę - 100 zł rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 o kwotę .............. - 1.400 zł rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,

§ 4040. o kwotę ......................................................................................... - 1.814 zł rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4210 o kwotę - 50 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność, § 4300 o kwotę ....................................................... - 3.000 zł

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ..................... - 31.297 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę ......................................................................... - 3.200 zł w tym: § 4300 o kwotę - 1.900 zł

§ 4510. o kwotę - 950 zł

§ 4520. o kwotę - 350 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 o kwotę ............................................................. - 1.400 zł w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, § 4260 o kwotę ........................................... - 346 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę ....................................... - 23.351 zł rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę ........................................ - 10.310 zł w tym: § 3020 o kwotę - 2.300 zł

§ 4010. o kwotę - 3.950 zł

§ 4170. o kwotę - 1.500 zł

§ 4210. o kwotę - 500 zł

§ 4240. o kwotę - 500 zł

§ 4280. o kwotę - 160 zł

§ 4350. o kwotę - 500 zł

§ 4410. o kwotę - 400 zł

§ 4700. o kwotę - 500 zł rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o kwotę .................................................................................................. - 5.000 zł w tym: § 4010 o kwotę - 3.000 zł

§ 4120. o kwotę - 2.000 zł rozdział 80110 - Gimnazja, § 3020 o kwotę ........................................... - 2.800 zł rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 o kwotę .............. - 900 zł rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,

§ 4010. o kwotę ......................................................................................... - 1.814 zł rozdział 80195 - Pozostała działalność, § 4810 o kwotę ........................ - 2.527 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4210 o kwotę ............................. - 3.000 zł

6. Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2011r. zmienia się załączniki do uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brody na 2011r,:

- Nr 7a " Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

- Nr 7b " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wójt Gminy Brody


mgr Andrzej Przygoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2011
Wójta Gminy w Brodach
z dnia 4 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych drębnymi ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2011
Wójta Gminy w Brodach
z dnia 4 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »