reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Słupia

z dnia 28 sierpnia 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 ) i   art. 30 ust. 6   pkt. 1   oraz 6a ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Słupia uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Słupia z   dnia 28 lutego 2013 roku dokonuje się następujących zmian:  

a)   w § 4   skreśla się ust. 2;  

b)   w §14 skreśla się ust.2;  

c)   § 20 ust. 1   otrzymuje brzmienie:  

-   „§ 20. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w   okresie wykonywania pracy, a   także w   okresach:  

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

2) pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w   przypadku jednak, gdy z   nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o   pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.”;  

§   2.   Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Słupia z   dnia 28 lutego 2013 roku sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i   warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw, a   także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dodatku wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i   wypłacania na rok 2013 pozostają bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama