| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/177/14 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 19 września 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 486, poz. 529 i poz. 768) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące na terenie Powiatu Zambrowskiego opłaty za usunięcie w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

1) roweru lub motoroweru - 112 zł,

2) motocykla - 221 zł,

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 485 zł,

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 606 zł,

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 858 zł,

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1265 zł,

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1539 zł.

§ 2. 1. Ustala się obowiązujące na terenie Powiatu Zambrowskiego opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym pojazdów:

1) roweru lub motoroweru - 19 zł,

2) motocykla - 26 zł,

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł,

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51 zł,

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł,

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 135 zł,

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 199 zł.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 3. Jeśli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania, ustały przyczyny jego usunięcia, koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu ustala się w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 uchwały, odpowiednio do rodzaju pojazdu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/143/13 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 3853).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego


Józef Dąbrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »