reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/15 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w?budżecie gminy na 2015?rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ,e i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 ze zm. z 2013 roku, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. z 2013 roku, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 72 000 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 72 000 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 16 332 743 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 978 899

- dochody majątkowe w wysokości 353 844

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 15 526 847 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 824 589

- wydatki majątkowe w wysokości 702 258 zł

§ 4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 805 896 przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 805 896 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.             

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą

2063828

1963828

1954828

669727

1285101

0

9000

0

0

0

100000

100000

0

0

zmniejszenie

-72000

-72000

-72000

-7000

-65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

72000

7000

7000

7000

0

0

0

0

0

0

65000

65000

0

0

po zmianach

2063828

1898828

1889828

669727

1220101

0

9000

0

0

0

165000

165000

0

0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

przed zmianą

1346100

1261100

1252100

622000

630100

0

9000

0

0

0

85000

85000

0

0

zmniejszenie

-72000

-72000

-72000

-7000

-65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

72000

7000

7000

7000

0

0

0

0

0

0

65000

65000

0

0

po zmianach

1346100

1196100

1187100

622000

565100

0

9000

0

0

0

150000

150000

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

480000

480000

480000

480000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-7000

-7000

-7000

-7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

473000

473000

473000

473000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

7000

7000

7000

7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

7000

7000

7000

7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

180000

180000

180000

0

180000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

-65000

-65000

-65000

0

-65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

115000

115000

115000

0

115000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

przed zmianą

35000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35000

35000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65000

65000

0

0

po zmianach

100000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100000

100000

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

14020242

13382984

11526407

6471422

5054985

490000

1139630

11947

0

215000

637258

598758

72758

38500

zmniejszenie

-72000

-72000

-72000

-7000

-65000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

72000

7000

7000

7000

0

0

0

0

0

0

65000

65000

0

0

po zmianach

14020242

13317984

11461407

6471422

4989985

490000

1139630

11947

0

215000

702258

663758

72758

38500

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1506605

1506605

151975

134268

17707

0

1354630

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1506605

1506605

151975

134268

17707

0

1354630

0

0

0

0

0

0

0

.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 72 000 zł, z tego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 72 000 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód- Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 7 000 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w wysokości 65 000 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 72 000 zł, z tego:

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 72 000 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 000 zł na wynagrodzenia osobowe oraz na zakupy materiałów i wyposażenia na kwotę 65 000 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Harasiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama