Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 136/16 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2015 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe