Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/248/2016 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 22 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe