Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/158/17 Rady Gminy Kolno

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe