Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr RGK.0050.13.2018 Wójta Gminy Poświętne

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2017 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe