Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/190/18 Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe