| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Kamień

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kamień uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela lub zarządcę nieruchomości jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust.1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Kamień w terminie określonym w art.6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz w terminie zgodnym z ust. 4 uchwały.

3. Pierwsze deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Kamień do dnia 31.03.2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamień

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Goclon


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/133/2012
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »