| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Józefów nad Wisłą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t. j.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Powiatowego inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim, rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Józefów nad Wisłą, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Józefów nad Wisłą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Józef Socha


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/195/2013
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 25 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/195/2013
Rady Gminy Józefów nad Wisłą
z dnia 25 lipca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »