| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Puławy

z dnia 19 sierpnia 2015r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870) - Rada Gminy Pulawy uchwala, co następuje:

§ 1.

Pozbawia się z dniem 1 stycznia 2016 r. dotychczasowej kategorii drogi gminnej odcinek drogi stanowiący przed dniem 18 listopada 2008 r. przebieg drogi krajowej nr 12 od km 551+220 do granicy administracyjnej Miasta Puławy w km 560+209, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, celem zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej.

§ 2.

Położenie drogi pozbawionej dotychczasowej kategorii drogi gminnej oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Puławy


Renata Molenda


Załącznik do Uchwały Nr VIII/47/2015
Rady Gminy Puławy
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870) rada gminy, w terminie 90 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy może, w drodze uchwały, pozbawić kategorii drogi gminnej odcinek drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. Odcinek drogi, o którym mowa w ust. 1, zostaje zaliczony do kategorii drogi wojewódzkiej.

Z dniem 18 listopada 2008 r. odcinek drogi stanowiącej uprzednio przebieg drogi krajowej nr 12 od km 551+220 do granicy administracyjnej Miasta Puławy w km 560+209, na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych został pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.

W związku z wyżej wskazaną nowelizacją ustawy o drogach publicznych rada gminy została wyposażona w kompetencję do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej odcinka drogi, który został zaliczony do kategorii drogi gminnej na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych. Przedmiotowa norma umożliwia Gminie rozwiązanie automatyzmu w zakresie przejęcia przez samorząd gminny ww. odcinka dawnej drogi krajowej nr 12. Zobowiązania finansowe związane z utrzymaniem dawnego odcinka drogi krajowej nr 12, a w szczególności konieczność przeprowadzenia remontu mostu im. Ignacego Mościckiego na rzece Wiśle, stanowią niewątpliwie zbyt duże obciążenie finansowe dla Gminy Puławy, co w konsekwencji mogłoby skutkować nieodpowiednim utrzymaniem przedmiotowego odcinka drogi i znaczącym pogorszeniem bezpieczeństwa drogowego, z zamknięciem przedmiotowego mostu włącznie.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi przeprowadzenie Gminie innych niezbędnych

inwestycji, związanych z wykonywaniem zadań własnych w zakresie utrzymania gminnych dróg i ulic, nadając jednocześnie dawnej drodze krajowej nr 12 przynależność do właściwej kategorii dróg.

Przewodnicząca Rady Gminy Puławy


Renata Molenda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »