Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/148/2020 Rady Gminy Borki

z dnia 21 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe