Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/144/20 Rady Gminy Konstantynów

z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Konstantynów na rok 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe