| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/135/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016r. , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r. , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 9 350 778 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 140 472,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 3 159 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie 115 600 zł

2. pożyczek w kwocie 1 006 400

3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 037 000

§ 8. W związku ze zmianami budżet w 2016r. wynosi:

1. po stronie dochodów 25 688 918,51 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 19 678 212,51 zł,

b) dochody majątkowe - 6 010 706 zł,

2. po stronie wydatków 28 847 918,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 19 477 140,51 zł,

b) wydatki majątkowe 9 370 778 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Gross


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/135/2016
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zal1 uch135 0616


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/135/2016
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zal2 uch135 0616


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/135/2016
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zal3 uch135 0616


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/135/2016
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zal4 uch135 0616


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/135/2016
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

zal5 uch135 0616


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/135/2016
Rady Miejskiej w Miłomłynie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

zal6 uch135 0616

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »