reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/066/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515, z późn. zm.), i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Nowe Warpno:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 400 zł; (stawka podstawowa) z tym, że:

a) od pojazdu zasilanego gazem - 350 zł,

b) od pojazdu zasilanego gazem i jednocześnie nie przekraczającego wieku 5 lat od chwili rejestracji do końca roku podatkowego - 250 zł,

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 600 zł; (stawka podstawowa) z tym, że:

a) od pojazdu zasilanego gazem - 500 zł,

b) od pojazdu zasilanego gazem i jednocześnie nie przekraczającego wieku 5 lat od chwili rejestracji do końca roku podatkowego - 400 zł,

3) powyżej 9 ton do 12 ton - 900 zł; (stawka podstawowa) z tym, że:

a) od pojazdu zasilanego gazem - 800 zł,

b) od pojazdu zasilanego gazem i jednocześnie nie przekraczającego wieku 5 lat od chwili rejestracji do końca roku podatkowego - 650 zł,

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia osi jezdnych według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 500 zł; (stawka podstawowa) z tym, że:

a) od pojazdu zasilanego gazem - 450 zł,

b) od pojazdu zasilanego gazem i jednocześnie nie przekraczającego wieku 5 lat od chwili rejestracji do końca roku podatkowego - 300 zł,

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i zawieszenia osi jezdnych, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 400 zł;

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniejszej niż 22 miejsca - 400 zł

2) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 800 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XLV/504/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2014 r. poz. 4545)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki


Załączniki do Uchwały Nr XI/066/2015
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 listopada 2015 r.

załącznik nr 1

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

równej lub wyższej niż 12 ton - pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

50

140

13

14

140

385

14

15

385

545

15

545

1.225

Trzy osie

12

17

140

245

17

19

245

500

19

21

500

650

21

23

650

1.000

23

25

1.000

1.550

25

1.000

1.550

Cztery osie i więcej

12

25

650

700

25

27

700

1.100

27

29

1.100

1.650

29

31

1.650

2.500

31

1.650

2.500

załącznik nr 2

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik

siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy

+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

30

50

18

25

260

470

25

31

550

900

31

1.400

1.900

Trzy osie

12

40

1.250

1.700

40

1.700

2.500

załącznik nr 3

Stawki podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa

Całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

20

50

18

25

200

350

25

350

550

Dwie osie

12

28

220

320

28

33

600

850

33

38

850

1.300

38

1.150

1.700

Trzy osie i więcej

12

38

700

950

38

950

1.300

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama