| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/114/V/2015 Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 września 2015r.

w sprawie: pozbawienia drogi nr 2503P na odcinku ul. Piaski w m. Swarzędz, gm. Swarzędz kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, Dz.U. z 2015 r. poz. 871), art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 870, poz. 774), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 2503P na odcinku ul. Piaski na terenie m. Swarzędz,
gm. Swarzędz zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu


Piotr Burdajewicz


Załącznik do Uchwały Nr X/114/V/2015
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Droga powiatowa nr 2503P zlokalizowana jest na terenie gm. Swarzędz. Odcinek drogi powiatowej pozbawiany kategorii nie spełnia wymogów dla drogi powiatowej określonych w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.). Stanowi on uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym potrzebom, nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów
z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Organ właściwy do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii jest właściwy również do pozbawienia jej tej kategorii. Zgodnie z art. 6a ust. 2, oraz z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460z późn. zm.), pozbawienie kategorii drogi następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów,
a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast.

Zarząd Powiatu w Poznaniu dysponuje wymaganymi, wyżej wymienionymi opiniami tj. opinią Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Prezydenta Miasta Poznania, Zarządu Powiatu Obornickiego, Zarządu Powiatu Wągrowieckiego, Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Zarządu Powiatu Nowotomyskiego, Zarządu Powiatu Szamotulskiego, oraz działa w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, Zarządu Powiatu Średzkiego, Zarządu Powiatu Śremskiego, Zarządu Powiatu Kościańskiego, Zarządu Powiatu Grodziskiego nie udzieliły opinii, w związku z czym, zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy, jej brak uznaje się za akceptację propozycji.

Jednocześnie Rada Miejska Gminy Swarzędz podejmie stosowną uchwałę o zaliczeniu przedmiotowej drogi do kategorii publicznej drogi gminnej.

Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do innej kategorii następuje do końca trzeciego kwartału, z mocą od 01 stycznia następnego roku.

Wobec powyższego podjęcie stosownej Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »