| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/122/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 7 stycznia 2016r.

w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6j i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny:

1) 120 l - 37,00 zł,

2) 180 l - 52,00 zł,

3) 240 l - 69,00 zł,

4) 1100 l - 230,00 zł,

5) 5 - 10 m3 - 84,00 zł/m3 .

§ 2.

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

1) 80 l - 120 l - 23,00 zł,

2) 180 l - 32,00 zł,

3) 240 l - 40,00 zł,

4) 1100 l - 154,00 zł,

5) 1500 l - 2800 l - 173,00 zł.

§ 3.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie:

1) 276,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,

2) 444,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witalis Półrolniczak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/122/2016
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 7 stycznia 2016 r.

w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), wypełniając dyspozycję art. 6j i art. 6k ustawy - rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest ustalić stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności w związku z podjęciem uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2, czyli uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalić opłatę ryczałtową za rok od nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »