| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. jedn Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych( t. jedn. Dz. U. z 2010r. nr 95 poz. 613 z późn. zm )w związku z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 16 września 2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców ( Dz.U. nr 232 poz. 1378 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( t. jedn. Dz. U. z 2006r. nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2002r. nr 200 poz. 1682 z późn. zm. ) , art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. jedn. Dz.U. z 2011r. nr 197 poz. 1172 ), na wniosek Burmistrza Miasta:

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości:

1. Określa wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości ( IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

3. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A), stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku od nieruchomości lub deklaracji na podatek od nieruchomości - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego:

1. Określa wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku rolnego lub deklaracji na podatek rolny- "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A ), stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku rolnego lub deklaracji na podatek rolny - "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B), stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku leśnego:

1. Określa wzór informacji w sprawie podatku leśnego ( IL-1), stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Określa wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku leśnego lub deklaracji na podatek leśny- " Dane o nieruchomościach leśnych " (ZL-1/A), stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

4. Określa wzór załącznika do informacji w sprawie podatku leśnego lub deklaracji na podatek leśny - "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B), stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr VI/46/2011 z dnia 23 marca 2011r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmieniona uchwałą nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 1 września 2011r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. W sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomosci


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

DN -1 Deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

ZN-1 A Dane o nieruchomościach


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

DR-1 Deklaracja na podatek rolny


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik7.pdf

ZR-1 A Dane o nieruchomościach rolnych


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik8.pdf

ZR-1 B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik9.pdf

IL- 1 Informacja w sprawie podatku leśnego


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik10.pdf

DL- 1 Deklaracja na podatek leśny


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik11.pdf

ZL-1 A Dane o nieruchomościach leśnych


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/97/2011
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik12.pdf

ZL-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »