reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 422/2012 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu Bielskiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w   Bielsku-Białej pomiędzy:  

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

Starosta Bielski – Andrzej Płonka  

Członek Zarządu – Stanisław Pięta  

zwanym w   treści porozumienia „Powiatem”  

a  

Gminą Wilamowice, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę  

zwaną w   treści porozumienia „Gminą”  

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i ust. 5   oraz art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z   póżn. zm.), art. 19 ust. 2   pkt 3   i 4, ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/24/193/12 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 21 czerwca 2012r. w   sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i   Uchwały Nr XXI/206/12 Rady Miejskiej w   Wilamowicach z   dnia 25 lipca 2012 r. w   sprawie zawarcia porozumienia z   Powiatem Bielskim na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice.  

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   W związku z   koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wilamowice, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a   Gmina przejmuje prowadzenie zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w   zakresie:  

1)   budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Mickiewicza w   Dankowicach,  

2)   budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Starowiejskich w   Starej Wsi.  

2.   Zadania, o   których mowa w   ust. 1   sfinansowane zostaną ze środków budżetu Gminy w   latach 2012 - 2014.  

§   2.   1.   Realizacja zadań określonych w   § 1   nastąpi zgodnie z   przepisami prawa, a   w szczególności Prawa Budowlanego.  

2.   Gmina z   tytułu realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i   osób trzecich.  

§   3.   1.   Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w   odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.  

2.   Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w   Bielsku-Białej.  

§   4.   Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   5.   Porozumienie zawarto w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

§   6.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta  


Andrzej   Płonka


Członek Zarządu  


Stanisław   Pięta

Burmistrz  


mgr   Marian   Trela

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama