Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr DKT-7632-1/15 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Rady Powiatu Raciborskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy[1], Komisarz Wyborczy w Katowicach, w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku z dnia 30 grudnia 2014 r. (sygn. akt II Ns 230/14), postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku z dnia 14 stycznia 2015 r. uzupełniającym postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku z dnia 30 grudnia 2014 r. (sygn. akt II Ns 230/14) oraz postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. akt. V ACz 195/15, V ACz 285/15), podaje do publicznej widomości:

1. Z dniem podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 106/15 Wojewody Śląskiego z dnia 23 marca 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 24 marca 2015 r., poz. 1723) wygasają mandaty radnych Rady Powiatu Raciborskiego:

a) w okręgu wyborczym nr 1[2]

- Dawida WACŁAWCZYKA wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Dominika Marka KONIECZNEGO wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Piotra Jana OLENDER wybranego z listy kandydatów na radnych nr 4 KW Platforma Obywatelska RP,

- Marka Piotra KURPIS wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW "Razem Dla Ziemi Raciborskiej",

- Ryszarda Michała WINIARSKIEGO wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW "Razem Dla Ziemi Raciborskiej",

b) w okręgu wyborczym nr 2[3]

- Katarzyny Marii DUTKIEWICZ wybranej z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Jana KUSY wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Anny Barbary WACŁAWCZYK wybranej z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość,

- Artura Jarosława WIERZBICKIEGO wybranego z listy kandydatów na radnych nr 4 KW Platforma Obywatelska RP,

- Marcelego Andrzeja KLIMANKA wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW "Razem Dla Ziemi Raciborskiej".

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska


[1]] (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072)

[2]] Komisarz Wyborczy w Katowicach postanowieniem z dnia 16 stycznia 2015 r. DKT-712-8/15 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 stycznia 2015 r., poz. 310) stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Łukasza Michała WINIARSKIEGO wybranego z listy kandydatów na radnych nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

[3]] Komisarz Wyborczy w Katowicach postanowieniem z dnia 29 grudnia 2014 r. DKT-712-48/14 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2014 r., poz. 6797) stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Adama HAJDUKA wybranego z listy kandydatów na radnych nr 24 KWW "Razem Dla Ziemi Raciborskiej" z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe