Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO/R/5/2017 Burmistrza Pszczyny; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 marca 2017r.

w sprawie ustalenia z Powiatem Pszczyńskim zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Pszczynie oraz w Studzionce oraz ustalenia zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkoln ym w Wiśle Wielkiej oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasku na okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe