Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVII/340/18 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziechowy-Wieprz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe