Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/19/18 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/324/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 11 września 2018 r, w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Olsztyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe