Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i mlodzieży" na lata 2019 - 2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe