Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 79/IX/2019 Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe