Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.288.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVII/245/2021 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pietrowice Wielkie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości opłat za te usługi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe