| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biura rachunkowe > Prowadzę biuro rachunkowe > Usługi doradcze w biurze rachunkowym a zwolnienie z ewidencji na kasie fiskalnej

Usługi doradcze w biurze rachunkowym a zwolnienie z ewidencji na kasie fiskalnej

W świetle obowiązujących przepisów obowiązek ewidencji z zastosowaniem kasy fiskalnej obejmuje wszystkie czynności doradztwa (w tym doradztwa podatkowego) niezależnie od wysokości obrotu i przez jaki podmiot są świadczone. Biur rachunkowe może jednak korzystać ze zwolnienia podmiotowego (ze względu na wysokość obrotu) z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej w przypadku świadczenia czynności polegających na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej (kasy rejestrującej) wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepis ten określa ogólną zasadę, według której obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wynika stąd, że jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX Biura rachunkowe!

Wskazać jednak należy, że na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencji oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia.

Zwolnienia z ewidencji

Obecnie obowiązujący zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych zawarty został § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie to określa zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (zwolnienie przedmiotowe) oraz ze względu na określoną wysokość obrotu (zwolnienie podmiotowe).

W przypadku zwolnienia przedmiotowego, czyli ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, to zakres tego zwolnienia zawiera załącznik do rozporządzenia. Natomiast, jeżeli chodzi o zwolnienie podmiotowe, rozporządzenie zakłada, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwolnienie ze względu na wysokość obrotów nie obejmuje jednak wszystkich podatników. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Ponadto, niektóre usługi zostały wyłączone z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość obrotów (zostały one określone w § 4 rozporządzenia).

Usługi doradztwa podatkowego bez zwolnienia

W przypadku biur rachunkowych istotna może okazać się kwestia związana z doradztwem. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie obejmuje bowiem usług związanych z doradztwem, w tym z doradztwem podatkowym. Wyłączenie ze zwolnienia tych usług nastąpiło z dniem 1 stycznia 2015 r. (na mocy rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.). Zaznaczyć jednak należy, że wyłączenia to dotyczy czynności doradztwa, a nie przedstawicieli zawodu.

Według ustawodawcy doradztwo obejmować może szereg usług doradczych, np. podatkowe, gospodarcze czy finansowe. Jednym z rodzajów doradztwa jest więc doradztwo podatkowe.

Przy czym, ustawa o VAT przywołując pojęcie usług w zakresie doradztwa (zakres tego pojęcia obejmuje również doradztwo podatkowe), nie odwołuje się jednak wprost do innych aktów prawnych, w tym do ustawy o doradztwie podatkowym. W związku z tym, na co wskazują organy podatkowe, definicją czynności doradztwa podatkowego, stworzoną na potrzeby uregulowania zawodu doradcy podatkowego, można posiłkować się jedynie pomocniczo.

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »