REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 42 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/05/COL z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 18C: Pomoc państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

Strony 44 - 50 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji 2006/609/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalającej orientacyjny podział środków przydzielonych państwom członkowskim na zobowiązania wynikające z celu europejskiej współpracy terytorialnej na lata 2007-2013  

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do warunków uprawniających do wydatków w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców wdrażany w państwach członkowskich notyfikowanej jako dokument nr C2006 51/1 wersja ostateczna  

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców notyfikowanej jako dokument nr K2006 51/2 wersja ostateczna  

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE

Strony 1 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 448/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 449/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem WE nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie udziału Wspólnoty w podwyższeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie połowów

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko Rady 2007/248/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar

Strony 8 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady WE nr 442/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia WE nr 384/96

Strony 1 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 443/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 444/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady WE nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla śledzia w obszarach ICES I i II

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady WE nr 2991/94 określającego normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady EWG nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi Wersja skodyfikowana

Strony 24 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 446/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 2273/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady WE nr 1254/1999 w odniesieniu do badań cen niektórych sztuk bydła na reprezentatywnych rynkach wspólnotowych

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 447/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji WE nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady WE nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

Strony 31 - 33 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2007/25/WE z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dimetoatu, dimetomorfu, glufosynatu, metrybuzyny, fosmetu i propamokarbu jako substancji czynnych 1

Strony 34 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei

Strony 44 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 2 rozporządzenia WE nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

Strony 51 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej EFOGRnotyfikowana jako dokument nr C2007 1663 1

Strony 55 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2007/244/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

Strony 63 - 64 Pobierz pdf

Wspólne działanie Rady 2007/245/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie w zakresie wprowadzenia elementu wsparcia wojskowego wspomagającego utworzenie misji Unii Afrykańskiej w Somalii AMISOM

Strony 65 - 66 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko Rady 2007/246/WPZiB z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

Strony 67 - 75 Pobierz pdf

REKLAMA