REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Rozporządzenie Komisji WE nr 404/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 29. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie WE nr 1898/2005

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 405/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 29. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 1898/2005

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 406/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowychnotyfikowana jako dokument nr C2007 1546 1

Strony 11 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowymnotyfikowana jako dokument nr C2007 1470

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/502/WE zobowiązującą państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetównotyfikowana jako dokument nr C2007 1567 1

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE, Euratom nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich   Polskie wydanie specjalne, rozdział 1, tom 4, str. 74

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 393/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 394/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady EWG nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 395/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 396/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 7 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 397/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Strony 11 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 398/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 581/2004

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 399/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Strony 17 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 400/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady WE nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 401/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego językanotyfikowana jako dokument nr C2007 1525 1

Strony 23 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiająca środki przejściowe dla systemu identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz w Rumunii, zgodnie z rozporządzeniem Rady WE nr 21/2004notyfikowana jako dokument nr C2007 1527 1

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 387/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 388/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia WE nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 389/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia WE nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 390/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz nadtlenosiarczanów nadsiarczanów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu

Strony 6 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 391/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady WE nr 861/2006 w zakresie wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w ramach wdrażania systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej

Strony 30 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 392/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do 6 kwietnia 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

Strony 39 - 41 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2007/21/WE z dnia 10 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do terminów wygaśnięcia okresów włączenia do załącznika I substancji czynnych azoksystrobiny, imazalilu, kresoksymu metylowego, spiroksaminy, azymsulfuronu, proheksadionu wapnia i fluroksypyru 1

Strony 42 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA