REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Rozporządzenie Komisji WE nr 431/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 47 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Stanach Zjednoczonych Amerykinotyfikowana jako dokument nr C2007 1582 1

Strony 49 - 51 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady 2007/238/WPZiB z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

Strony 52 - 53 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej  

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 417/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 418/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 419/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla jaj

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 420/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 421/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 kwietnia 2007 r. do dnia 16 kwietnia 2007 r. w odniesieniu do subkontyngentu II w ramach wspólnotowego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem WE nr 2375/2002 dla pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 422/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie WE nr 1484/95

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie postępowania zgodnie z art. 81 ust. 1 Traktatu WE Sprawa COMP/C.38.238/B.2 - Surowiec tytoniowy - Hiszpanianotyfikowana jako dokument nr C2004 4030

Strony 14 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 410/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 411/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady WE nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 412/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady WE nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 413/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem WE nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2007/22/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników IV i VI ze względu na postęp techniczny 1

Strony 11 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2007/235/WPZiB z dnia 16 kwietnia 2007 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/161/WPZiB przedłużające obowiązywanie środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Strony 14 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady WE nr 407/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i zwalniające cło tymczasowe nałożone na przywóz niektórych rodzajów mrożonych truskawek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 408/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 409/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady WE nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 16 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów rzepaku oleistegoBrassica napusL., odmiany Ms8, Rf3 i Ms8xRf3 genetycznie zmodyfikowanych pod kątem tolerancji na herbicyd glufosynat amonowynotyfikowana jako dokument nr C2007 1234

Strony 20 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania reprezentujących sektor prywatny członków grupy ekspertów Wspólne Forum UE ds. Cen Transferowych

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 kwietnia 2007 r. dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Rumunię zgodnie z rozporządzeniem Rady WE nr 1493/1999notyfikowana jako dokument nr C2007 1587

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 402/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 403/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 kwietnia 2007 r.

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA