REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Rozporządzenie Komisji WE nr 364/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 28. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 1898/2005

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 365/2007 z dnia 30 marca 2007 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 60. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu WE nr 2771/1999

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 366/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem WE nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 367/2007 z dnia 30 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie EWG nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 368/2007 z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw jabłka

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007 r. zmieniająca dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi oraz dyrektywę Rady 85/572/EWG ustanawiającą wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi 1

Strony 17 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 42/2005 ex N 66/2005, ex N 195/2005, udzielonej przez Republikę Słowacką spółce Konas, s. r. o.notyfikowana jako dokument nr C2006 4205 1

Strony 37 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 marca 2007 r. określająca wspólny format pierwszego sprawozdania państw członkowskich z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznychnotyfikowana jako dokument nr C2007 1236 1

Strony 48 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 29 marca 2007 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Floty Pełnomorskiej/Floty Dalekomorskiej w ramach wspólnej polityki rybackiej

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/635/Euratom z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia w drodze podpisania umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej Euratom oraz Radą Ministrów Ukrainy dotyczącej współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej  

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady WE, Euratom nr 337/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dostosowujące od dnia 1 stycznia 2007 r. wysokość diet dziennych dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich odbywających podróże służbowe do Bułgarii i Rumunii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 338/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 339/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 340/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 8 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 341/2007 z dnia 29 marca 2007 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku i niektórych innych produktów rolniczych przywożonych z krajów trzecich

Strony 12 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 342/2007 z dnia 29 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 489/2005 w zakresie określania centrów interwencyjnych i przejmowania ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Strony 23 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 343/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 344/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 345/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia WE nr 958/2006

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 346/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

Strony 31 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 347/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 581/2004

Strony 35 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 348/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

Strony 37 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 349/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

Strony 40 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 350/2007 z dnia 29 marca 2007 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 351/2007 z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA