REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Rozporządzenie Komisji WE nr 124/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 125/2007 z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie przyznania Niderlandom i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych trzech dni połowowych za zwiększenie obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady WE nr 51/2006notyfikowana jako dokument nr C2007 365

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 118/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji WE nr 119/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 493/2006 ustanawiające środki przejściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 120/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 121/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia WE nr 958/2006

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 122/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia WE nr 38/2007

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 123/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu WE nr 936/2006

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 109/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. dotyczącego zezwolenia na stosowanie soli sodowej monenzyny Coxidin jako dodatku do pasz  

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Ainformacja dla czytelników

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji  

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniającego rozporządzenie EWG nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie WE nr 1626/94  

Strony 6 - 30 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii 2007-2010  

Strony 31 - 33 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 2006/1001/WE Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotyczącej poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego  

Strony 34 - 65 Pobierz pdf

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem  

Strony 66 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 113/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 114/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem WE nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 115/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 60/2004 w odniesieniu do zasilenia budżetu Wspólnoty opłatami nakładanymi za nadwyżkowe ilości cukru nie wyeliminowane z rynku

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 116/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady WE nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 117/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie WE nr 1484/95

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2007/5/WE z dnia 7 lutego 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kaptanu, folpetu, formetanatu i metiokarbu jako substancji czynnych 1

Strony 11 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2007 r. w celu usprawnienia statystyk rolniczychnotyfikowana jako dokument nr C2006 7081

Strony 18 - 28 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2007 r. zastępująca tabele III i IV b Protokołu nr 2

Strony 29 - 31 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko Rady 2007/86/WPZiB z dnia 7 lutego 2007 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii

Strony 32 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA