REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Sprostowanie do rozporządzenia WE nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego finansowania dziatań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie WE nr 1406/2002  

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia WE nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego postanowienia Konwencji z Schengen 

Strony 3 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie WE nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu 

Strony 10 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1933/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. cofającego czasowo dostęp do ogólnych preferencji taryfowych Republice Białorusi 

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającego instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie 

Strony 16 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/998/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej 

Strony 23 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 101/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 102/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. przyjmujące specyfikacje modułuad hocdla 2008 r. dotyczącego sytuacji migrantów i ich bezpośrednich potomków na rynku pracy, przewidzianego rozporządzeniem Rady WE nr 577/98, oraz zmieniające rozporządzenie WE nr 430/2005 1

Strony 3 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 103/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedłużenia okresu przejściowego określonego w art. 53 ust. 4 rozporządzenia WE nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 1

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 104/2007 z dnia 2 lutego 2007 r. ustalające kwotę pomocy w odniesieniu do pomidorów przeznaczonych do przetworzenia na rok gospodarczy 2007/2008

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2007/3/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I i II do dyrektywy 96/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nazewnictwa wyrobów włókienniczych 1

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2007/4/WE z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy 96/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych metod analizy ilościowej dwuskładnikowych mieszanek włókien tekstylnych 1

Strony 14 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2007 r. zezwalająca niektórym państwom członkowskim na wykorzystywanie danych ze źródeł innych niż badania statystyczne w badaniu struktury gospodarstw rolnych w 2007 r.notyfikowana jako dokument nr C2006 7173 1

Strony 19 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowychnotyfikowana jako dokument nr C2007 92 1

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych wstrzymujących przywóz przeznaczonych do spożycia przez ludzi produktów rybołówstwa z Republiki Gwineinotyfikowana jako dokument nr C2007 278 1

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji WE nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie EWG nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny  

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Strony 17 - 42 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie WE nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji SIS II  

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie WE nr 1260/1999  

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczącego wdrożenia protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji Program Ignalina  

Strony 7 - 10 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady WE nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych  

Strony 11 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1006/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony  

Strony 15 - 42 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2006/1007/WSiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji SIS II  

Strony 43 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA