REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2007 roku

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną tritosulfuronnotyfikowana jako dokument nr C2006 6573 1

Strony 164 - 164 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca wniosku Republiki Łotewskiej o możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT na dostawy do gospodarstw domowych energii cieplnej za pomocą sieci ciepłowniczych, gazu ziemnego i energii elektrycznejnotyfikowana jako dokument nr C2006 6592

Strony 165 - 166 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. upoważniająca Rumunię do odroczenia stosowania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do obrotu nasionami niektórych odmian gatunków roślin rolniczychnotyfikowana jako dokument nr C2006 6568 1

Strony 167 - 173 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia terminu wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych zawierających pewne substancje czynne niezbadane w trakcie 10-letniego programu prac określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WEnotyfikowana jako dokument nr C2006 6707

Strony 174 - 176 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiająca grupę naukową ekspertów do spraw nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności

Strony 177 - 179 Pobierz pdf

Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwanotyfikowana jako dokument nr  C2006 6927 1

Strony 180 - 180 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania członków Grupy Kontrolującej Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości utworzonej na mocy decyzji Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołującej Grupę Kontrolującą Opinie dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej EFRAG

Strony 181 - 182 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Radynotyfikowana jako dokument nr  C2006 6817 1

Strony 183 - 188 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. powołująca grupę ekspertów ds. cen transferowych

Strony 189 - 191 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie WE nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocynotyfikowana jako dokument nr C2006 6903 1

Strony 192 - 197 Pobierz pdf

Decyzja nr 35/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

Strony 198 - 199 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i ergonomii samochodowych systemów informacyjnych i systemów łączności: nowa wersja europejskiego zbioru zasad dotyczących interakcji człowieka z urządzeniami

Strony 200 - 241 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz nabywania udziałów w spółdzielniach winiarskichnotyfikowana jako dokument nr C2006 2070

Strony 56 - 63 Pobierz pdf

Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia niektórych decyzji w sprawie pomocy państwanotyfikowana jako dokument nr C2006 6927 1

Strony 180 - 180 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Radynotyfikowana jako dokument nr C2006 6817 1

Strony 183 - 188 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 106/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 107/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. określające, w jakim zakresie mogą być uwzględnione wnioski o przyznanie praw przywozowych złożone dla kontyngentu taryfowego na rok 2007 na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianego w rozporządzeniu WE nr 2172/2005

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 108/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1356/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy Elancoban należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych 1

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 109/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie soli sodowej monenzyny Coxidin jako dodatku do pasz 1

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 110/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu WE nr 704/2006

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny MEDIA 2007  

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji WE nr 108/2007 z dnia 5 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 1356/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na dodatek paszowy „Elancoban” należący do grupy kokcydiostatyków oraz innych środków farmaceutycznych 1

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia WE nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi   Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 37, str. 92

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 2006/981/WE Rady Współpracy UE - Republika Południowej Afryki z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej zmiany załączników II i III do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, TDCA w celu stopniowego wycofywania i zniesienia ceł nakładanych na niektóre produkty samochodowe  

Strony 4 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA