REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1272/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1273/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi

Strony 6 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1274/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2012, 2013 i 2014, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości 

Strony 24 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1275/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 34/10/COL z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniająca po raz 79. zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych

Strony 46 - 62 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1270/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. ustalającego współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucającego wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszającego składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru(  )

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmiany decyzji 2011/734/UE skierowanej do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu(  )

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 5 grudnia 2011 r. dotycząca zmiany i przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/371/UE w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-UE

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1265/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 32 przez statki pływające pod banderą Polski

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1266/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. rozdzielające na rok gospodarczy 2011/2012 pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1267/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

Strony 9 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1268/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1269/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1270/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie przedłużenia odstępstwa od zasad WTO w celu wdrożenia autonomicznego systemu preferencji handlowych UE przyznanego Bałkanom Zachodnim

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosków o przyznanie lub przedłużenie niektórych zwolnień WTO

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Szwecji i zastępcy członka ze Szwecji

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUTM Somalia/2/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Komitetu Uczestników misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

Strony 34 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUTM Somalia/1/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w misję wojskową Unii Europejskiej mającą na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa (EUTM Somalia)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 grudnia 2011 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2012 r.(EBC/2011/21)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 590/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich(  )

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Regulamin nr 3 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń odblaskowych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Strony 1 - 32 Pobierz pdf

Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

Strony 33 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA