REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2006/415/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9169) 

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie środków pomocy C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 i N 19/10) wdrożonych przez państwo niderlandzkie na rzecz ABN AMRO Group NV (utworzonej w wyniku połączenia Fortis Bank Nederland i ABN AMRO N)(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2114) 

Strony 1 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1306/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. wyjaśniające zakres ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 261/2008 na przywóz niektórych sprężarek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1307/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1308/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych ilości pozakwotowego cukru do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2011/2012

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1309/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. ustalające współczynnik przydziału, odrzucające dalsze wnioski i zamykające okres składania wniosków w odniesieniu do dostępnych ilości pozakwotowej izoglukozy do sprzedania na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2011/2012

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/18/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania decyzji 2010/399/UE wyłączającej z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9130)

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do okresu stosowania środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9128) 

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 532/09/COL z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniająca po raz 76. zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału na temat kryteriów na potrzeby analizy zgodności pomocy państwa przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych, która objęta jest obowiązkiem zgłoszeń indywidualnych

Strony 14 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 57/11/COL z dnia 2 marca 2011 r. zmieniająca po raz osiemdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału dotyczącego stosowania od dnia 1 stycznia 2011 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego

Strony 20 - 25 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 400/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. rozszerzającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1858/2005 na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei oraz kończącego dochodzenie w odniesieniu do przywozu stalowych lin i kabli wysyłanych z Malezji(  )

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu(EBC/2011/14)

Strony 1 - 95 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1295/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 nakładające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1296/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (CHNP)]

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1297/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Seggiano (ChNP)]

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1298/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Pélardon (ChNP)]

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1299/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Azeites do Ribatejo (CHNP)]

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1300/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Magyar szürkemarha hús (CHOG)]

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1301/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Vitellone bianco dell’Appennino centrale (CHOG)]

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1302/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1303/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1304/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wycofania tymczasowego zawieszenia systemu zwolnienia z opłat celnych na 2012 r. na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1305/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustaleń praktycznych i proceduralnych dotyczących mianowania przez Radę czterech członków panelu europejskiego utworzonego na potrzeby działania Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA