REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przewodnika dotyczącego rejestracji zbiorowej w UE, rejestracji w państwach trzecich oraz rejestracji globalnej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8896) 

Strony 25 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji

Strony 39 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Omanu i Arabii Saudyjskiej

Strony 43 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Omanu i Arabii Saudyjskiej

Strony 45 - 46 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1292/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 718/2007 wdrażające rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1293/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1294/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 30 listopada 2011 r. dotycząca zmiany decyzji wykonawczej 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków z Niderlandów i sześciu zastępców członków z Niderlandów

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9030) 

Strony 10 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie państw beneficjentów, które kwalifikują się do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów od dnia 1 stycznia 2012 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 732/2008(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9044)

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Unią Europejską, z jednej strony, a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony, w celu dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, zmieniającego Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony

Strony 2 - 4 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Unią Europejską, z jednej strony, a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony, w celu dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, zmieniające Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony

Strony 5 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

Strony 22 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1283/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 30 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1284/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów pozostałych gatunków w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 32 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1285/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające po raz 161. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 34 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1286/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wspólnej metodologii badań w sprawie wypadków i incydentów morskich opracowanej zgodnie z art. 5 ust. 4 dyrektywy 2009/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 36 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1287/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2014/2005 w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we wspólnej taryfie celnej

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1288/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powiadamiania o cenach hurtowych bananów w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1289/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 43 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1290/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 45 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1291/2011 z dnia 9 grudnia 2011 r. określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w listopadzie 2011 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

Strony 47 - 48 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady 2011/97/UE z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w odniesieniu do szczegółowych kryteriów składowania rtęci metalicznej uznanej za odpady

Strony 49 - 52 Pobierz pdf

REKLAMA