REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 108/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 110/2011 z dnia 30 września 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 397/09/COL z dnia 14 października 2009 r. zmieniająca po raz siedemdziesiąty drugi zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału w sprawie pomocy państwa na rzecz podmiotów zarządzających statkami

Strony 51 - 55 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Australią na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Australią na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Australią na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Argentyńską na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Zmiana do Międzynarodowej konwencji w sprawie harmonizacji granicznych kontroli towarów (konwencja w sprawie harmonizacji), Genewa, 21 października 1982 r.

Strony 13 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1234/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1245/2010 otwierające unijne kontyngenty taryfowe na 2011 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1235/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do klasyfikacji opon pod względem przyczepności na mokrej nawierzchni, do pomiarów oporu toczenia oraz do procedury weryfikacji 

Strony 17 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1236/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 w odniesieniu do inwestycji z wykorzystaniem instrumentów inżynierii finansowej

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1237/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich z Austrii)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas z Grecji)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/019 IE/Construction 41 z Irlandii)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/020 IE/Construction 43 z Irlandii)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/021 IE/Construction 71 z Irlandii)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 23 października 2011 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 24 listopada 2011 r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania obniżonych poziomów opodatkowania paliw silnikowych dostarczanych na wyspach Hebrydów Zewnętrznych i Wewnętrznych, Orkadach, Szetlandach, wyspach zatoki Firth of Clyde i wyspach Scilly zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Strony 34 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 listopada 2011 r. upoważniająca Rumunię do wykorzystywania określonych przybliżonych danych szacunkowych do obliczania podstawy zasobów własnych opartych na VAT(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 8627)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

REKLAMA