REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1198/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 40 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1199/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 42 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB(EBC/2011/19)

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wspierania w sieciach łączności elektronicznej w całej UE usługi eCall do przekazywania zgłoszeń alarmowych przez zainstalowane w pojazdach systemy pokładowe, bazującej na numerze 112 („eCall”) 

Strony 46 - 48 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1289/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. dotyczącego zezwolenia na okres dziesięciu lat dla dodatku DeccoxÂŽ stosowanego w paszach, należącego do grupy kokcydiostatyków i innych substancji leczniczych(  )

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Powiadomienie dotyczące wejścia w życie decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Powiadomienie dotyczące wejścia w życie decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu zmieniającej Dodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1183/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 521/2008 ustanawiającego wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych

Strony 3 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1184/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w obszarach IIIa oraz IV i w wodach UE obszarów IIa, IIIb, IIIc oraz podrejonów 22-32 przez statki pływające pod banderą Szwecji

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1185/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów karmazynów w wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru V oraz wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1186/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach UE i wodach Norwegii obszaru IV na północ od 53° 30′ N przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1187/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa oraz na wodach UE podrejonów 22-32 przez statki pływające pod banderą Danii

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1188/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze IV, wodach UE obszaru IIa i części obszaru IIIa poza cieśninami Skagerrak i Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1189/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustalające szczegółowe przepisy dotyczące niektórych przepisów dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń

Strony 16 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1190/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1730/2006 i (WE) nr 1138/2007 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia na kwas benzoesowy (VevoVitall) jako dodatek paszowy 

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 479/2010 ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do przekazywanych Komisji informacji dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych

Strony 30 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1192/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 32 - 33 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/87/UE z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do zastosowania etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół 

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1179/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracjion-linena mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

Strony 3 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1180/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1181/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni listopada 2011 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1182/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 390/09/COL z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ustanowienia Mesta AS (Norwegia)

Strony 1 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1170/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1171/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci 

Strony 4 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA