REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarze IIIa oraz w wodach UE podrejonów 22-32 przez statki pływające pod banderą Szwecji

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1159/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby 

Strony 26 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1161/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 w odniesieniu do wykazów składników mineralnych, które można dodawać do żywności 

Strony 29 - 30 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1162/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 31 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1163/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 971/2011 na rok gospodarczy 2011/2012

Strony 33 - 34 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierającą dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania 

Strony 35 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2011 r. skierowana do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

Strony 38 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/735/WPZiB z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

Strony 53 - 54 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/736/WPZiB z dnia 14 listopada 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

Strony 55 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności 

Strony 1 - 177 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych 

Strony 178 - 204 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do glikozydów stewiolowych 

Strony 205 - 211 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2011 r. dotycząca zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz czterech powiązanych umów

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1146/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1147/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego odnośnie do używania urządzeń do prześwietlania osób w portach lotniczych UE 

Strony 7 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1148/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1138/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego i ostatecznego pobrania tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych alkoholi tłuszczowych i ich mieszanek, pochodzących z Indii, Indonezji i Malezji

Strony 1 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1139/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1140/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach UE i w wodach międzynarodowych obszarów V, VI i VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego odnośnie do używania urządzeń do prześwietlania osób w portach lotniczych UE 

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1142/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. ustanawiające załączniki X i XI do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

REKLAMA