REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 860/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 861/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 862/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie minimalnej stawki cła ustalanej w związku z trzecim częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011

Strony 20 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uznania Azerbejdżanu w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6003) 

Strony 22 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 852/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 397/2010 w odniesieniu do limitu ilościowego dla wywozu pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2010/2011

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 853/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające po raz 156. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 854/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 328/09/COL z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie islandzkich ustaw portowych (Islandia)

Strony 7 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 843/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole pszenicy i mąki pszennej przeprowadzane przez Kanadę w odniesieniu do obecności ochratoksyny A 

Strony 4 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 845/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w obszarach VI i VII, w wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru Vb oraz w wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 846/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w wodach UE obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 847/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarze Via oraz w wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru Vb na wschód od 12° 00′ W przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 848/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w obszarze VIIIc, IX oraz X i na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 849/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 742/2011 dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2011 r.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 850/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 851/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. znoszące zawieszenie składania wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/515/WPZiB z dnia 23 sierpnia 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

Strony 20 - 22 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i bifenyli polichlorowanych (PCB) w paszy i żywności 

Strony 23 - 25 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2(EBC/2011/9)

Strony 1 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/514/WPZiB z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Serbii w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Serbii w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Strony 2 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 839/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 222/2011 ustanawiające nadzwyczajne środki w odniesieniu do udostępniania pozakwotowego cukru i izoglukozy na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2010/2011

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 840/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 841/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA