REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2011 z dnia 13 września 2011 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 24 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 919/2011 z dnia 13 września 2011 r. ustanawiające zakaz połowów buławika czarnego w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 26 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 920/2011 z dnia 14 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 921/2011 z dnia 14 września 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 30 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUMM Georgia/2/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 914/2011 z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 605/2010 ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi 

Strony 1 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 915/2011 z dnia 13 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 916/2011 z dnia 13 września 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Informacja o dacie podpisania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 912/2011 z dnia 12 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 913/2011 z dnia 12 września 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/536/WPZiB z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca i rozszerzająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/537/WPZiB z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2010/576/WPZiB w sprawie misji policyjnej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa (RSB), mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DR Konga)

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/538/WPZiB z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca decyzję 2010/565/WPZiB w sprawie doradczo-pomocowej misji Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (EUSEC RD Congo)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 29 września 2010 r. w sprawie pomocy państwa C 32/09 (ex NN 50/09) udzielonej przez Niemcy w celu restrukturyzacji Sparkasse KölnBonn(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6470) 

Strony 1 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 7/10 (ex CP 250/09 i NN 5/10) przyznanej przez Niemcy Program pomocy dotyczący przeniesienia strat podatkowych w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji („Sanierungsklausel”)(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 275) 

Strony 26 - 41 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 24/09 (ex N 446/08) - Pomoc państwa dla zakładów energochłonnych na mocy austriackiej ustawy o ekologicznej energii elektrycznej(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1363) 

Strony 42 - 62 Pobierz pdf

Powiadomienie o wejściu w życie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską ustanawiającej zasady i warunki uczestnictwa Konfederacji Szwajcarskiej w programie „Młodzież w działaniu” oraz w programie działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007-2013)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 909/2011 z dnia 8 września 2011 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania

Strony 2 - 37 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 910/2011 z dnia 9 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 911/2011 z dnia 9 września 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 40 - 41 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 8 września 2011 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 8 września 2011 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2011 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień w przypadku zastosowań zawierających ołów lub kadm(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6309) 

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA