REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie środka pomocy C 37/04 (ex NN 51/04), wdrożonego przez Finlandię na rzecz Componenta Oyj(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2559) 

Strony 69 - 77 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2011/513/UE z dnia 19 sierpnia 2011 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu fosfatydyloseryny z fosfolipidów sojowych jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady(  )

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 885/2011 z dnia 5 września 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanieBacillus subtilis(ATCC PTA-6737) jako dodatku paszowego dla kurcząt odchowywanych na kury nioski, kaczek rzeźnych, przepiórek, bażantów, kuropatw, perlic, gołębi, gęsi rzeźnych i strusi (posiadacz zezwolenia Kemin Europa N.V.) 

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 886/2011 z dnia 5 września 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przezTrichoderma reesei(CBS 122001) jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia Roal Oy) 

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 887/2011 z dnia 5 września 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatuEnterococcus faeciumCECT 4515 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Norel S.A.) 

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 888/2011 z dnia 5 września 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia Janssen Pharmaceutica N.V.) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 

Strony 9 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 889/2011 z dnia 5 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 890/2011 z dnia 5 września 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 78/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającego dyrektywy 2003/102/WE i 2005/66/WE(  )

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej(  )

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 878/2011 z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 879/2011 z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela i powiązanych przyłowów w obszarze ICES IIIa oraz w wodach Unii obszarów ICES IIa i IV

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 880/2011 z dnia 2 września 2011 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 208/2011 zmieniającego załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 180/2008 i (WE) nr 737/2008 w odniesieniu do wykazów i nazw laboratoriów referencyjnych UE 

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 881/2011 z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1137/2007 w odniesieniu do składu dodatku preparatuBacillus subtilisDSM 17299 (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S) oraz jego stosowania w paszy zawierającej kwas mrówkowy 

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 882/2011 z dnia 2 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 883/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 25/2009 w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2008/32) (EBC/2011/12)

Strony 13 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/522/WPZiB z dnia 2 września 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii

Strony 16 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 2 września 2011 r. częściowo zawieszająca stosowanie Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską

Strony 19 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 28/05 (ex NN 18/05, ex N 517/2000), udzielonej przez Niemcy na rzecz Glunz AG oraz OSB Deutschland GmbH(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 1764) 

Strony 22 - 36 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych(EBC/2011/13)

Strony 37 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 871/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zakończenia przeglądu wygaśnięcia i częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych w zakresie przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz uchylenia tych środków

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 872/2011 z dnia 1 września 2011 r. dotyczące wykonania art. 16 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 204/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 873/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 874/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA