REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 875/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 876/2011 z dnia 1 września 2011 r. zmieniające po raz 157. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 877/2011 z dnia 1 września 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2011/521/WPZiB z dnia 1 września 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 868/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatuLactobacillus plantarum(DSM 21762) oraz preparatuLactobacillus buchneri(DSM 22963) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt 

Strony 2 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 870/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2011 r.

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uznania Maroka w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6020) 

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 342/09/COL z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie zwolnienia z norweskiego podatku od emisji CO2obejmującego gaz i skroplony gaz ropopochodny (LPG) w przypadku ich wykorzystywania do celów innych niż ogrzewanie budynków (Norwegia)

Strony 12 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 867/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. ustanawiające na 2011 r. „wykaz Prodcom” - listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 

Strony 1 - 283 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 865/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do limitów połowowych gromadnika w wodach Grenlandii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 866/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 

Strony 1 - 187 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 863/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Irlandii

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 864/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/518/WPZiB z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Kaukazu Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji

Strony 5 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie środka pomocy państwa SA.27106 (C 13/09 - ex N 614/08) którą Francja planuje wdrożyć na rzecz sektora portowego(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4391) 

Strony 8 - 14 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999(  )

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 855/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów rajowatych w wodach UE obszarów IIa i IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 856/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w obszarach VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX oraz X i w wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 857/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicowatych w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 858/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w w obszarze VIId przez statki pływające pod banderą Niderlandów

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 859/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego 

Strony 9 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA