REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 553/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/332/WPZiB z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniająca decyzję 2011/137/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla papieru do kopiowania i papieru graficznego(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3751) 

Strony 12 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 548/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 549/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/2011

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE notebookom(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3736) 

Strony 5 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2011 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE źródłom światła(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3749) 

Strony 13 - 19 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(  )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 536/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE i załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 odnośnie do wpisów dotyczących Republiki Południowej Afryki w wykazie państw trzecich i ich części 

Strony 1 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do celów zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 538/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

Strony 6 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 539/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji 2011/63/UE z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2011/77/UE w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii

Strony 17 - 19 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami dotyczącymi cywilnych misji zarządzania kryzysowego oraz operacji wojskowych UE oraz w sprawie uchylenia decyzji 2008/836

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na 2015 rok w Republice Czeskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 30 maja 2011 r. dotycząca przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/371/UE w sprawie zakończenia konsultacji z Republiką Madagaskaru na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-UE

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 531/2011 z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1480/2004 określające szczegółowe zasady dotyczące towarów przybywających z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli rządu Cypru na obszary, na których rząd sprawuje skuteczną kontrolę

Strony 4 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 532/2011 z dnia 31 maja 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chlorowodorku robenidyny jako dodatku paszowego u królików hodowlanych i królików rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Alpharma Belgium BVBA) i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999 i (WE) nr 1800/2004 

Strony 7 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 533/2011 z dnia 31 maja 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Chorizo de Cantimpalos (CHOG)]

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 534/2011 z dnia 31 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 535/2011 z dnia 31 maja 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 czerwca 2011 r.

Strony 15 - 17 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2011 Stowarzyszenia Algieria-UE z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie utworzenia podkomitetu „Dialog polityczny, bezpieczeństwo i prawa człowieka”

Strony 18 - 20 Pobierz pdf

Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie decyzji ramowej Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności - w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 192/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiającego specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 68/2011(  )

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA