REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2z lekkich pojazdów dostawczych 

Strony 1 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei

Strony 19 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 512/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Strony 28 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2011 z dnia 11 maja 2011 r. dotyczące zmiany rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych 

Strony 30 - 56 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3099) 

Strony 1 - 112 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/318/WPZiB z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy ramowej między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa ramowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie udziału Stanów Zjednoczonych Ameryki w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

Strony 2 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 527/2011 z dnia 30 maja 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przezTrichoderma reeseiMUCL 49755 i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przezTrichoderma reeseiMUCL 49754 oraz poligalakturonazy wytwarzanej przezAspergillus aculeatusCBS 589 jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory (posiadacz zezwolenia: Aveve NV) 

Strony 6 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 528/2011 z dnia 30 maja 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy produkowanej przezTrichoderma reesei(ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla prosiąt odstawionych od maciory i tuczników (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition) 

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 529/2011 z 30 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 530/2011 z dnia 30 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie programów pomocy państwa C 50/07 (ex N 894/06), które Francja zamierza wdrożyć na rzecz rozwoju solidarnych i odpowiedzialnych umów ubezpieczenia zdrowotnego oraz zbiorowych umów ubezpieczenia uzupełniającego od ryzyka zgonu, niezdolności do pracy i inwalidztwa(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 267) 

Strony 16 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 maja 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu pikolinianu chromu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3586)

Strony 36 - 37 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 maja 2011 r. ustanawiająca, na mocy dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, symbol w celu informowania ludności o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli lub zaleceniu niekąpania się

Strony 38 - 40 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2009/861/WE w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3647) 

Strony 41 - 47 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 258/2011 z dnia 16 marca 2011 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej(  )

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE(  )

Strony 49 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenylu, deltametryny, etofumesatu, izopyrazamu, propikonazolu, pimetrozyny, pirymetanilu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni 

Strony 1 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 525/2011 z dnia 27 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 57 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 526/2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie cen sprzedaży zbóż w ramach trzynastych indywidualnych zaproszeń do składania ofert na mocy procedur przetargowych otwartych rozporządzeniem (UE) nr 1017/2010

Strony 59 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 maja 2011 r. dotycząca przydziału środków umorzonych z projektów w ramach dziewiątego i wcześniejszych europejskich funduszy rozwoju w celu współpracy na rzecz rozwoju w Sudanie Południowym

Strony 61 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EU BAM Rafah/1/2011 z dnia 27 maja 2011 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej ds. szkolenia i kontroli na przejściu granicznym w Rafah

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Doradczego ds. Statystyki 

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii 

Strony 1 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 493/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji

Strony 13 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA