REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Decyzja Rady z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE

Strony 17 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Maroko nr 1/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w odniesieniu do zmiany załącznika II do Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Marokańskim, z drugiej strony, zawierającego wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pochodzenia

Strony 66 - 133 Pobierz pdf

REKLAMA

Powiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benalaksylu, boskalidu, buprofezyny, karbofuranu, karbosulfanu, cypermetryny, fluopikolidu, heksytiazoksu, indoksakarbu, metaflumizonu, metoksyfenozydu, parakwatu, prochlorazu, spirodiklofenu, protiokonazolu i zoksamidu w określonych produktach lub na ich powierzchni 

Strony 2 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 521/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 620/2009 ustanawiające administrowanie kontyngentem taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

Strony 48 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 522/2011 z dnia 26 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 50 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 523/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

Strony 52 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Danii

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2011/312/WPZiB z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany i przedłużenia obowiązywania wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 maja 2011 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2010 r., 1 marca 2010 r., 1 kwietnia 2010 r., 1 maja 2010 r. i 1 czerwca 2010 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich

Strony 56 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski” w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 2737) 

Strony 1 - 151 Pobierz pdf

Informacje dotyczące daty wejścia w życie Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych podpisanej w Lugano w dniu 30 października 2007 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Protokół między Unią Europejską a Arabską Republiką Egiptu ustanawiający mechanizm rozstrzygania sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony

Strony 3 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 514/2011 z dnia 25 maja 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia w życie preferencyjnych zasad handlu stosowanych do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych, określonych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009

Strony 18 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 515/2011 z dnia 25 maja 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy B6jako dodatku paszowego w żywieniu zwierząt wszystkich gatunków 

Strony 40 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 516/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w odniesieniu do stosowania preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w mieszankach paszowych zawierających kwas mrówkowy 

Strony 43 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 517/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do unijnego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunkuGallus gallusoraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 200/2010 

Strony 45 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 518/2011 z dnia 23 maja 2011 r. ustanawiające zakaz połowów smuklic w obszarach VIIIc, IX i X oraz na wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 52 - 53 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 519/2011 z dnia 25 maja 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 54 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich

Strony 56 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niderlandów

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 maja 2011 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji dla połowów pelagicznych na wodach zachodnich północno-wschodniego Atlantyku(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 3415)

Strony 59 - 65 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowującego do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin(  )

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych ustanowionego na lata 2007-2013

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA