REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2012 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1191/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji salicylan sodu, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 35 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1192/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zakończenia rejestracji przywozu zapalniczek kieszonkowych gazowych jednorazowych, działających na krzemień, wysyłanych z Wietnamu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, wprowadzonej rozporządzeniem (UE) nr 548/2012

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1193/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 39 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniającej załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG(  )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1158/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Strony 1 - 77 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2012/768/WPZiB z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii ustanawiająca ogólne zasady udziału byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

Strony 3 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1183/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

Strony 11 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1184/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Cecina de León (ChOG)]

Strony 16 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1185/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina

Strony 18 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1186/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające, w odniesieniu do substancji foksym, załącznik do rozporządzenia (UE) nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 

Strony 20 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1187/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające po raz 184. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1188/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 27 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 grudnia 2012 r. potwierdzająca średnie indywidualne poziomy emisji CO2oraz docelowe indywidualne poziomy emisji dla producentów samochodów osobowych w roku kalendarzowym 2011 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 

Strony 29 - 36 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania

Strony 37 - 40 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego

Strony 41 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 488/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 658/2007 dotyczące kar finansowych nakładanych za naruszenie pewnych obowiązków w związku z pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu wydawanymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady(  )

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na mocy art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1169/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu, oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 542/2012

Strony 2 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1170/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 6 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1171/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1172/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1173/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Queso Camerano (ChNP)]

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1174/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Abbacchio Romano (ChOG)]

Strony 15 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA